Dansage Privé Training

Dansage Privé Training

Alle cursus- en beeldmateriaal is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht berust bij Dansage. Zonder schriftelijke toestemming van Dansage is het niet toegestaan het cursus- en beeldmateriaal openbaar te maken, te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door Dansage zijn verzorgd.