Missie

“There is a story to tell through movement”

Beweging staat centraal in alles wat wij doen, hoe wij leren, ervaren en delen. Beweging is de kern wie we zijn als mens en hoe het ons helpt onszelf en de ander beter te leren kennen en aan te voelen. Beweging ervaar je niet alleen met je lijf, maar ook met je hart en je hoofd. Beweging is er altijd, zelfs in rust en ook wanneer je de innerlijke beweging maakt naar binnen.

Beweging in massage betekent voor ons verbinden, flow, aandacht en aanraken. Je maakt contact met degene die gemasseerd wordt en nog belangrijker, diegene maakt contact met zichzelf.

Visie

Mensen raken en in beweging brengen is wat we nastreven. Dat kan zijn op het vlak van het opleiden en bijscholen van masseurs (in spé), maar ook door het zelf mogen geven van massages. We streven ernaar om het mooie ambacht van masseur aan studenten en cursisten over te brengen door het aanbieden van inhoudelijk kwalitatief en vernieuwend lesmateriaal, professioneel te begeleiden en persoonlijke aandacht te bieden. We geloven erin dat het belangrijk is dat elke masseur een stevige basis legt en vanuit daar een eigen stijl ontwikkelt. Om deze reis te maken staan de volgende kernwaarden centraal:

  • Passie voor het ambacht
  • Persoonlijke groei en aandacht
  • Beheersing van de techniek
  • Vakinhoudelijke kennis
  • Afstemming en aandacht
  • Flow en verbinding